Page 1 of 1

Atakujący i przyjmujący! Wing-spiker and Receiver!! 19y 50k

PostPosted: 13 Oct 2014 15:01
by dominika1
ID: 5534907 Domingues, Josefino (piorón, 19 lat) BRA


Serwis 13
Siła serwisu 11
Atak ze skrzydła 29
Atak ze środka 8
Kiwka 13
Atak z 2 linii 27
Omijanie bloku 30
Atak blok-aut 23
Odporność na stres 50
Forma 9

Rozgrywanie 13
Wystawa 7
Przyjęcie 12
Obrona 11
Asekuracja 11
Ustawianie się do bloku 21
Blok 23
Blok pasywny 6
Wytrzymałość 42
Wzrost 194 cm
Wartość 48 432 €
Pensja 16 951 €
Pozycja Atakujący
Doświadczenie 4

Service 13
Strength of service 11
Wing attack 29
Middle attack 8
Feint 13
2nd line attack 27
Avoid block 30
Block-out attack 23
Stress resistance 50
Form 9

Playing 13
Setting 7
Reception 12
Defence 11
Protection 11
Block positioning 21
Block 23
Passive block 6
Stamina 42


ID: 5556280 Jędrychowski, Bartosz (piorón, 20 lat) POL

Serwis 21
Siła serwisu 13
Atak ze skrzydła 26
Atak ze środka 8
Kiwka 18
Atak z 2 linii 28

Omijanie bloku 35
Atak blok-aut 15
Odporność na stres 46
Forma 9

Rozgrywanie 12
Wystawa 12
Przyjęcie 28
Obrona 16
Asekuracja 17
Ustawianie się do bloku 26
Blok 20
Blok pasywny 9
Wytrzymałość 9
Wzrost 196 cm
Wartość 57 120 €
Pensja 22 039 €
Pozycja Przyjmujący
Doświadczenie 4

Service 21
Strength of service 13
Wing attack 26
Middle attack 8
Feint 18
2nd line attack 28
Avoid block 35
Block-out attack 15
Stress resistance 46
Form 9

Playing 12
Setting 12
Reception 28
Defence 16
Protection 17
Block positioning 26
Block 20
Passive block 9
Stamina 9

ID: 5556280 Jędrychowski, Bartosz (piorón, 20 lat) POL: http://vm-manager.org/PlayerView.php?playerId=5556280
ID: 5534907 Domingues, Josefino (piorón, 19 lat) BRA: http://vm-manager.org/PlayerView.php?playerId=5534907

Good Luck!